Sách ngoại văn
620.1
Micro Metal Forming /
DDC 620.1
Tác giả CN Vollertsen, Frank.
Nhan đề Micro Metal Forming / edited by Frank Vollertsen
Thông tin xuất bản Berlin, Heidelberg : Imprint: Springer, 2013
Thuật ngữ chủ đề Manufacturing, Machines
Thuật ngữ chủ đề Measurement Science and Instrumentation.
Môn học Kỹ thuật biến dạng tạo hình
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159737
00212
0045ADD055D-D370-4D59-BC0F-A79D4FC613ED
005201703200947
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20170320094738|zngavt
082 |a620.1
100 |aVollertsen, Frank.
245 |aMicro Metal Forming / |cedited by Frank Vollertsen
260 |aBerlin, Heidelberg : |bImprint: Springer, |c2013
650 |aManufacturing, Machines
650 |aMeasurement Science and Instrumentation.
690 |aKỹ thuật biến dạng tạo hình
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/micrometalforming_frankvollertsen/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét