GT,Bài giảng ĐHNT
615.7
Dược lý học /
DDC 615.7
Tác giả CN Hứa Thị Ngọc Dung
Nhan đề Dược lý học / Hứa Thị Ngọc Dung
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 614 tr.
Thuật ngữ chủ đề Dược lý học
Môn học Dược lý học
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159697
00214
004F706E5B8-2C84-429D-A7EF-759B552F233C
005201703171442
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20170317144238|znguyenloi
082 |a615.7
100 |aHứa Thị Ngọc Dung
245 |aDược lý học / |cHứa Thị Ngọc Dung
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a614 tr.
650 |aDược lý học
690 |aDược lý học
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/duoclyhoc_huathingocdung/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét