Sách ngoại văn
658.3
Management, co-management or no management? :
DDC 658.3
Nhan đề Management, co-management or no management? :major dilemmas in southern African freshwater fisheries /Eyolf Jul-Larsen and others
Thông tin xuất bản Rome :Food and Agriculture Organization of the United Nations,2003.
Mô tả vật lý 140 p. : ill. ;30 cm.
Thuật ngữ chủ đề Fisheries-Africa, Southern.
Thuật ngữ chủ đề Fishery management-Africa, Southern.
Thuật ngữ chủ đề Freshwater fishes-Africa, Southern.
Tác giả(bs) CN Jul-Larsen, Eyolf.
Tác giả(bs) TT Food and Agriculture Organization of the United Nations.
000 01493nam a2200301 a 4500
00159678
00212
0049570519A-2E7F-4EF2-A1AC-309E02FA84EE
005201703170756
008170317s2003 it ab bs i000 0 eng
0091 0
020 |a925104919X (v. 1 : pbk.)
020 |a9251050325 (v. 2 : pbk.)
039|a20170317075638|bnguyenloi|c20170317075603|dnguyenloi|y20170317075341|znguyenloi
082|a658.3
24500|aManagement, co-management or no management? :|bmajor dilemmas in southern African freshwater fisheries /|cEyolf Jul-Larsen and others
260 |aRome :|bFood and Agriculture Organization of the United Nations,|c2003.
300 |a140 p. : |bill. ;|c30 cm.
650 0|aFisheries|zAfrica, Southern.
650 0|aFishery management|zAfrica, Southern.
650 0|aFreshwater fishes|zAfrica, Southern.
7001 |aJul-Larsen, Eyolf.
7102 |aFood and Agriculture Organization of the United Nations.
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/managementcomanagementormanagementnomanagement_eyolfjullarsen/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét