Sách ngoại văn
620.1
Vibration Engineering and Technology of Machinery :
DDC 620.1
Tác giả CN Sinha, Jyoti K.
Nhan đề Vibration Engineering and Technology of Machinery : Proceedings of VETOMAC X 2014, held at the University of Manchester, UK, September 9-11, 2014 / edited by Jyoti K. Sinha
Thông tin xuất bản Cham : Imprint: Springer, Springer International Publishing, 2015
Mô tả vật lý 1110 p.
Thuật ngữ chủ đề Acoustics in engineering.
Thuật ngữ chủ đề Vibration
Môn học Dao động trong kỹ thuật
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159676
00212
004BBED4C47-0861-45AD-892A-712E25E23AA0
005201703161542
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20170316154218|bngavt|y20170316153807|zngavt
082 |a620.1
100 |aSinha, Jyoti K.
245 |aVibration Engineering and Technology of Machinery : |bProceedings of VETOMAC X 2014, held at the University of Manchester, UK, September 9-11, 2014 / |cedited by Jyoti K. Sinha
260 |aCham : |bImprint: Springer, Springer International Publishing, |c2015
300 |a1110 p.
650 |aAcoustics in engineering.
650 |aVibration
690 |aDao động trong kỹ thuật
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/vibrationengineering_jyotiksinha/0page_0001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét