Sách ngoại văn
620.0042
CAD, 3D Modeling, Engineering Analysis, and Prototype Experimentation :
DDC 620.0042
Tác giả CN Zheng Li, Jeremy.
Nhan đề CAD, 3D Modeling, Engineering Analysis, and Prototype Experimentation : Industrial and Research Applications / by Jeremy Zheng Li.
Thông tin xuất bản Cham : Imprint: Springer, Springer International Publishing, 2015
Mô tả vật lý 254 p.
Thuật ngữ chủ đề Computer aided design.
Thuật ngữ chủ đề Computer simulation.
Môn học Tính toán - Thiết kế kỹ thuật dưới sự hỗ trợ của máy tính
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159675
00212
0049D5D00AF-5CC9-4274-BD10-62650741963E
005201703161517
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20170316151734|bngavt|y20170316150911|zngavt
082 |a620.0042
100 |aZheng Li, Jeremy.
245 |aCAD, 3D Modeling, Engineering Analysis, and Prototype Experimentation : |bIndustrial and Research Applications / |cby Jeremy Zheng Li.
260 |aCham : |bImprint: Springer, Springer International Publishing, |c2015
300 |a254 p.
650 |aComputer aided design.
650 |aComputer simulation.
690 |aTính toán - Thiết kế kỹ thuật dưới sự hỗ trợ của máy tính
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/cad3dmodeling_jeremyzhengli/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét