Sách ngoại văn
620.1
Advances in applied sciences, engineering and technology II : selected, peer reviewed papers from the 2014 International Conference on Applied Sciences, Engineering and Technology (ICASET 2014), July 28-29, 2014, Qingdao, China /
DDC 620.1
Nhan đề Advances in applied sciences, engineering and technology II : selected, peer reviewed papers from the 2014 International Conference on Applied Sciences, Engineering and Technology (ICASET 2014), July 28-29, 2014, Qingdao, China / edited by X. S. George Zhao, Hongzong Si and Peilong Xu.
Thông tin xuất bản Switzerland : Trans Tech Publications Ltd, 2014
Mô tả vật lý 1808 p.
Thuật ngữ chủ đề Manufacturing processes
Môn học Vật liệu mới trong kỹ thuật
Tác giả(bs) CN Xu, Peilong
Tác giả(bs) CN Si, Hongzong
Tác giả(bs) CN Zhao, X. S.
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159674
00212
0044FB9856A-620C-4E47-82C5-F31CCE103F64
005201703161500
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20170316150012|bngavt|c20170316150002|dngavt|y20170316144818|zngavt
082 |a620.1
245 |aAdvances in applied sciences, engineering and technology II : selected, peer reviewed papers from the 2014 International Conference on Applied Sciences, Engineering and Technology (ICASET 2014), July 28-29, 2014, Qingdao, China / |cedited by X. S. George Zhao, Hongzong Si and Peilong Xu.
260 |aSwitzerland : |bTrans Tech Publications Ltd, |c2014
300 |a1808 p.
650 |aManufacturing processes
690 |aVật liệu mới trong kỹ thuật
700 |aXu, Peilong
700 |aSi, Hongzong
700 |aZhao, X. S.
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/advancesinappliedsciences_xsgeorge zhao/0page_0001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét