Sách ngoại văn
Machine Design and Manufacturing Engineering III /
Nhan đề Machine Design and Manufacturing Engineering III / Peng-Sheng Wei
Thông tin xuất bản Switzerland : Trans Tech Publications Ltd, 2014
Mô tả vật lý 592 p.
Thuật ngữ chủ đề Engineering design.
Thuật ngữ chủ đề Machine Design-Manufacturing
Môn học Chế tạo máy
Tác giả(bs) CN Wei, Peng-Sheng
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159668
00212
004FA8B1180-D14E-4E0D-98DA-D08A872BC570
005201703161018
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20170316101831|zngavt
245 |aMachine Design and Manufacturing Engineering III / |cPeng-Sheng Wei
260 |aSwitzerland : |bTrans Tech Publications Ltd, |c2014
300 |a592 p.
650 |aEngineering design.
650 |aMachine Design|xManufacturing
690 |aChế tạo máy
700 |aWei, Peng-Sheng
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/machinedesign_pengshengwei/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét