Sách ngoại văn
620.1
Advance materials development and applied mechanics :
DDC 620.1
Nhan đề Advance materials development and applied mechanics : selected, peer reviewed papers from the 3rd International Conference on Advanced Materials Design and Mechanics (ICAMDM2014), May 23-24, 2014, Singapore / edited by Keishi Matsuda, P.S. Pa and Wiseroad Yun.
Thông tin xuất bản Switzerland : Trans Tech Publications, 2014
Mô tả vật lý 575 p.
Thuật ngữ chủ đề Materials science Congresses
Thuật ngữ chủ đề Mechanics, Applied.
Môn học Vật liệu kỹ thuật
Tác giả(bs) CN Matsuda, Keish.
Tác giả(bs) CN Yun, Wiseroad.
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159666
00212
0044C097BF7-4D3D-49FE-9062-55C2AA40F8D1
005201703160952
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20170316095223|zngavt
082 |a620.1
245 |aAdvance materials development and applied mechanics : |bselected, peer reviewed papers from the 3rd International Conference on Advanced Materials Design and Mechanics (ICAMDM2014), May 23-24, 2014, Singapore / |cedited by Keishi Matsuda, P.S. Pa and Wiseroad Yun.
260 |aSwitzerland : |bTrans Tech Publications, |c2014
300 |a575 p.
650 |aMaterials science Congresses
650 |aMechanics, Applied.
690 |aVật liệu kỹ thuật
700 |aMatsuda, Keish.
700 |aYun, Wiseroad.
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/advancematerialsdevelopment_ keishimatsudaps/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét