Sách ngoại văn
620.1
Advances in materials and processing technologies XVI :
DDC 620.1
Nhan đề Advances in materials and processing technologies XVI : selected, peer reviewed papers from the 16th International Conference on Advanced Materials and Processing Technologies (AMPT 2013), September 22-26, 2013, Taipei, Taiwan / edited by Zone-Ching Lin, You-Min Huang and Liang-Kuang Chen.
Thông tin xuất bản Durnten-Zurich : Trans Tech Publications, 2014
Mô tả vật lý 699 p.
Thuật ngữ chủ đề Materials Congresses
Thuật ngữ chủ đề Manufacturing processes
Môn học Vật liệu mới trong kỹ thuật
Tác giả(bs) CN Chen, Liang-Kuang
Tác giả(bs) CN Huang, You-Min
Tác giả(bs) CN Lin, Zone-Ching
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159665
00212
004A8752994-38D9-469B-928F-B1EEDAE44BE1
005201703160922
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20170316092204|bngavt|y20170316092126|zngavt
082 |a620.1
245 |aAdvances in materials and processing technologies XVI : |bselected, peer reviewed papers from the 16th International Conference on Advanced Materials and Processing Technologies (AMPT 2013), September 22-26, 2013, Taipei, Taiwan / |cedited by Zone-Ching Lin, You-Min Huang and Liang-Kuang Chen.
260 |aDurnten-Zurich : |bTrans Tech Publications, |c2014
300 |a699 p.
650 |aMaterials Congresses
650 |aManufacturing processes
690 |aVật liệu mới trong kỹ thuật
700 |aChen, Liang-Kuang
700 |aHuang, You-Min
700 |aLin, Zone-Ching
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/advancesinmaterials_zonechinglin/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét