Sách tiếng Việt
664.3 Ng 527 L
Kỹ thuật ép dầu và chế biến dầu, mỡ thực phẩm /
DDC 664.3
Tác giả CN Nguyễn Quang Lộc
Nhan đề Kỹ thuật ép dầu và chế biến dầu, mỡ thực phẩm / Nguyễn Quang Lộc, Lê Văn Thạch, Nguyễn Nam Vinh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 1993
Mô tả vật lý 279 tr. ; 19 cm
Phụ chú Sách photo
Thuật ngữ chủ đề Dầu (Thực phẩm)-Chế biến
Môn học Công nghệ chế biến thịt, cá, trứng, sữa, dầu mỡ thực phẩm
Môn học Kỹ thuật hiện đại trong khai thác và sử dụng protein, lipid và carbohydrate
Môn học Công nghệ chế biến dầu mỡ thực phẩm
Tác giả(bs) CN Lê Văn Thạch
Tác giả(bs) CN Nguyễn Nam Vinh
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000012643, 1000017120, 1000017311
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000020880, 3000027302
000 00000nam#a2200000ui#4500
00011
0015953
00211
004EC0E5156-08EE-4512-9577-28512C935A94
005201709191552
008081223s1993 vm| vie
0091 0
039|a20170919155216|bvinhpq|c20150311164608|dvanpth|y20040619|zchanlt
082 |a664.3|bNg 527 L
100 |aNguyễn Quang Lộc
245 |aKỹ thuật ép dầu và chế biến dầu, mỡ thực phẩm / |cNguyễn Quang Lộc, Lê Văn Thạch, Nguyễn Nam Vinh
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c1993
300 |a279 tr. ; |c19 cm
500|aSách photo
650 |aDầu (Thực phẩm)|xChế biến
690|aCông nghệ chế biến thịt, cá, trứng, sữa, dầu mỡ thực phẩm
690|aKỹ thuật hiện đại trong khai thác và sử dụng protein, lipid và carbohydrate
690|aCông nghệ chế biến dầu mỡ thực phẩm
700 |aLê Văn Thạch
700|aNguyễn Nam Vinh
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000012643, 1000017120, 1000017311
852|bKho mượn|j(2): 3000020880, 3000027302
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/ep dau va che bien dau mo tp_nguyen quang loc_001thumbimage.jpg
890|a5|b111|c1|d53
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000027302 Kho mượn 664.3 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 5 Hạn trả:05-12-2020
2 3000020880 Kho mượn 664.3 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 4
3 1000017311 Kho đọc Sinh viên 664.3 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 3
4 1000017120 Kho đọc Sinh viên 664.3 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 2
5 1000012643 Kho đọc Sinh viên 664.3 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét