GT,Bài giảng ĐHNT
663.3
Công nghệ sản xuất rượu, bia và nước giải khát /
DDC 663.3
Tác giả CN Huỳnh Thị Ái Vân
Nhan đề Công nghệ sản xuất rượu, bia và nước giải khát / Huỳnh Thị Ái Vân
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 143 tr.
Thuật ngữ chủ đề Bia (thức uống) - Công nghệ sản xuất
Thuật ngữ chủ đề Nước giải khát - Công nghệ sản xuất
Thuật ngữ chủ đề Rượu (thức uống) - Công nghệ sản xuất
Môn học Công nghệ rượu, bia và nước giải khát
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158934
00214
004C9D2CE7B-CAE9-46EF-A0CF-55B163FAA7C6
005201703081410
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20170308141045|boanhntk|y20170215101508|znguyenloi
082 |a663.3
100 |aHuỳnh Thị Ái Vân
245 |aCông nghệ sản xuất rượu, bia và nước giải khát / |cHuỳnh Thị Ái Vân
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a143 tr.
650 |aBia (thức uống) - Công nghệ sản xuất
650 |aNước giải khát - Công nghệ sản xuất
650 |aRượu (thức uống) - Công nghệ sản xuất
690 |aCông nghệ rượu, bia và nước giải khát
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/congnghesanxuatruoubia_nuocgiaikhat_huynhthiaivan/0page_001thumbimage.jpg
890|c1|d171

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét