Sách ngoại văn
621.88
Mechanical fastening, joining, and assembly /
DDC 621.88
Tác giả CN Speck, James A.
Nhan đề Mechanical fastening, joining, and assembly / James A. Speck.
Lần xuất bản 2nd ed.
Thông tin xuất bản New York : CRC Press, 2015
Thuật ngữ chủ đề Assembling machines
Thuật ngữ chủ đề Joints (Engineering)
Môn học Cơ sở thiết kế máy
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158887
00212
004503E8211-E925-4D70-BB19-AE52FEBB5C55
005201701121515
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20170112151548|zngavt
082 |a621.88
100 |aSpeck, James A.
245 |aMechanical fastening, joining, and assembly / |cJames A. Speck.
250 |a2nd ed.
260 |aNew York : |bCRC Press, |c2015
650 |aAssembling machines
650 |aJoints (Engineering)
690 |aCơ sở thiết kế máy
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/mechanicalfastening_jamesaspeck/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét