Sách ngoại văn
629.28
Automotive technician training :
DDC 629.28
Tác giả CN Denton, Tom.
Nhan đề Automotive technician training : practical worksheets level 3 /Tom Denton.
Thông tin xuất bản London ;New York :[Brickendon, Eng.?] :Routledge ;Institute of the Motor Industry,2015.
Mô tả vật lý 172 pages :illustrations ;25 cm
Thuật ngữ chủ đề Automobile mechanics
Thuật ngữ chủ đề Automobiles
Môn học Cấu tạo và sửa chữa ô tô, máy kéo
000 01335nam a22003377a 4500
00158864
00212
004A2C0D313-3B0F-4BBB-9338-6DF152E7E299
005201701121027
008160411s2015 enka 000 0 eng d
0091 0
039|a20171005110658|bvanpth|c20170112102720|dngavt|y20170112101213|zngavt
08200|a629.28
1001 |aDenton, Tom.
24510|aAutomotive technician training : |bpractical worksheets level 3 /|cTom Denton.
260 |aLondon ;|aNew York :|bRoutledge ;|a[Brickendon, Eng.?] :|bInstitute of the Motor Industry,|c2015.
300 |a172 pages :|billustrations ;|c25 cm
650 0|aAutomobile mechanics
650 7|aAutomobiles
690|aCấu tạo và sửa chữa ô tô, máy kéo
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/automotivetechniciantraining _tomdenton/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét