GT,Bài giảng ĐHNT
658.8 H 450 T
Giáo trình Quản trị marketing thủy sản /
DDC 658.8
Tác giả CN Hồ Huy Tựu
Nhan đề Giáo trình Quản trị marketing thủy sản / Hồ Huy Tựu, Trần Công Tài, Đặng Hoàng Xuân Huy
Nhan đề khác Fisheries marketing management
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Trẻ, 2016
Mô tả vật lý 232 tr. : Minh họa ; 24 cm
Phụ chú Ngoài bìa ghi: Quản trị marketing thủy sản. Giáo trình giảng dạy các ngành kinh tế nông nghiệp và marketing
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Marketing-Quản trị
Thuật ngữ chủ đề Thủy sản-Marketing
Môn học Marketing thủy sản
Môn học Quản trị marketing
Tác giả(bs) CN Đặng Hoàng Xuân Huy
Tác giả(bs) CN Trần Công Tài
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(2): 1000028104-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158749
00214
0043E4BA38C-7C8C-42E2-B5DF-38E44C69CDE6
005201701100855
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20170110085527|bvanpth|y20170110085425|zvanpth
082 |a658.8|bH 450 T
100 |aHồ Huy Tựu
245 |aGiáo trình Quản trị marketing thủy sản / |cHồ Huy Tựu, Trần Công Tài, Đặng Hoàng Xuân Huy
246|aFisheries marketing management
260 |aTp. HCM : |bTrẻ, |c2016
300 |a232 tr. : |bMinh họa ; |c24 cm
500|aNgoài bìa ghi: Quản trị marketing thủy sản. Giáo trình giảng dạy các ngành kinh tế nông nghiệp và marketing
500|aSách biếu
650 |aMarketing|xQuản trị
650 |aThủy sản|xMarketing
690 |aMarketing thủy sản
690 |aQuản trị marketing
700 |aĐặng Hoàng Xuân Huy
700 |aTrần Công Tài
852|bKho đọc Sinh viên|j(2): 1000028104-5
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/qtmarketingthuysan_hohuytuuthumbimage.jpg
890|a2|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000028104 Kho đọc Sinh viên 658.8 H 450 T Sách Tiếng Việt 1
2 1000028105 Kho đọc Sinh viên 658.8 H 450 T Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét