Sách ngoại văn
671.823
Sheet metal forming processes :
DDC 671.823
Tác giả CN Banabic, D.
Nhan đề Sheet metal forming processes : constitutive modelling and numerical simulation /Dorel Banabic.
Thông tin xuất bản Berlin ;New York :Springer,2008.
Mô tả vật lý xiii, 301 p. :ill. ;24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Sheet-metal work.
Thuật ngữ chủ đề Sheet-metal
Môn học Các phương pháp gia công kim loại
000 01292nam a22003497a 4500
00158747
00212
004E1A314AD-C5CD-446C-B4B8-23BC147DC96C
005201701120923
008100420s2008 gw a b 001 0 eng
0091 0
010 |a 2010927076
039|a20170112092358|bngavt|c20170109153827|dngavt|y20170109153209|zngavt
08204|a671.823
1001 |aBanabic, D.
24510|aSheet metal forming processes : |bconstitutive modelling and numerical simulation /|cDorel Banabic.
260 |aBerlin ;|aNew York :|bSpringer,|c2008.
300 |axiii, 301 p. :|bill. ;|c24 cm.
504 |aIncludes bibliographical references and index.
650 0|aSheet-metal work.
650 0|aSheet-metal
690|aCác phương pháp gia công kim loại
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/670_congnghiepchetao/sheetmetalforming_dorelbanabic/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét