Sách tiếng Việt
895.922803 B 103
Báo chí với biển đảo /
DDC 895.922803
Nhan đề Báo chí với biển đảo / Hội Nhà báo Việt Nam
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2014
Mô tả vật lý 330 tr. ; 29 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Văn học Việt Nam -Báo chí
Địa chỉ Kho mượn(1): 3000038145
000 00000nam a2200000 4500
00158707
00211
00476A42F34-B271-4936-A92A-D1042BB81A71
005201701061607
008130110s2014 vm| vie
0091 0
039|a20170106160733|bvanpth|y20170106104407|zvanpth
082 |a895.922803|bB 103
245 |aBáo chí với biển đảo / |cHội Nhà báo Việt Nam
260 |aHà Nội : |bVăn hóa - Thông tin, |c2014
300 |a330 tr. ; |c29 cm
500|aSách biếu
650 |aVăn học Việt Nam |xBáo chí
852|bKho mượn|j(1): 3000038145
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/baochivoibiendao_hoinhabaovnthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038145 Kho mượn 895.922803 B 103 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét