Sách tiếng Việt
895.9228 T 400 S
Trên đường băng /
DDC 895.9228
Tác giả CN Tony Buổi Sáng
Nhan đề Trên đường băng / Tony Buổi Sáng
Thông tin xuất bản Tp.HCM: Trẻ, 2016
Mô tả vật lý 253 tr. ; 21 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Văn học hiện đại-Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Tản văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158618
00211
00419DDABEE-1C76-4C7B-8970-659820B1AD19
005201701041524
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20170104152428|boanhntk|y20170104152104|zoanhntk
082 |a895.9228|bT 400 S
100 |aTony Buổi Sáng
245 |aTrên đường băng / |cTony Buổi Sáng
260 |aTp.HCM: |bTrẻ, |c2016
300 |a253 tr. ; |c21 cm
500|aSách biếu
650 |aVăn học hiện đại|xViệt Nam
650|aTản văn
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tiengviet/800_vanhoc_tutuhoc/890_vanhoccacngonngukhac/trenduongbang_tonybuoisang/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét