GT,Bài giảng ĐHNT
597 Ng 527 A
Cơ sở ứng dụng nội tiết học sinh sản cá /
DDC 597
Tác giả CN Nguyễn Tường Anh
Nhan đề Cơ sở ứng dụng nội tiết học sinh sản cá / Nguyễn Tường Anh, Phạm Quốc Hùng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nông nghiệp, 2016
Mô tả vật lý 316 tr. : Hình ảnh ; 24 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Cá-Sinh lý
Môn học Sinh lý động vật thủy sản
Tác giả(bs) CN Phạm Quốc Hùng
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000028101-3
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000038146-52
000 00000nam a2200000 4500
00158353
00214
0046A2AF487-8A04-4F53-9942-1B7840C66207
005201612271434
008130110s2016 vm| vie
0091 0
039|a20161227143458|bvanpth|c20161227102026|doanhntk|y20161227101332|zvanpth
082 |a597|bNg 527 A
100 |aNguyễn Tường Anh
245 |aCơ sở ứng dụng nội tiết học sinh sản cá / |cNguyễn Tường Anh, Phạm Quốc Hùng
260 |aHà Nội : |bNông nghiệp, |c2016
300 |a316 tr. : |bHình ảnh ; |c24 cm
500|aSách biếu
650 |a|xSinh lý
690 |aSinh lý động vật thủy sản
700|aPhạm Quốc Hùng
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000028101-3
852|bKho mượn|j(7): 3000038146-52
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/csudnoitiethocsinhsanca_ngtuonganhthumbimage.jpg
890|a10|b31
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000028101 Kho đọc Sinh viên 597 Ng 527 A Sách Tiếng Việt 1
2 1000028102 Kho đọc Sinh viên 597 Ng 527 A Sách Tiếng Việt 2
3 1000028103 Kho đọc Sinh viên 597 Ng 527 A Sách Tiếng Việt 3
4 3000038146 Kho mượn 597 Ng 527 A Sách Tiếng Việt 4
5 3000038147 Kho mượn 597 Ng 527 A Sách Tiếng Việt 5
6 3000038148 Kho mượn 597 Ng 527 A Sách Tiếng Việt 6
7 3000038149 Kho mượn 597 Ng 527 A Sách Tiếng Việt 7
8 3000038150 Kho mượn 597 Ng 527 A Sách Tiếng Việt 8
9 3000038151 Kho mượn 597 Ng 527 A Sách Tiếng Việt 9
10 3000038152 Kho mượn 597 Ng 527 A Sách Tiếng Việt 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét