Sách tiếng Việt
382 Ph 105 H
Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thương mại quốc tế /
DDC 382
Tác giả CN Phan Ánh Hè
Nhan đề Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thương mại quốc tế / Phan Ánh Hè, Nguyễn Tuyết Nhung biên soạn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công Thương, 2014
Mô tả vật lý 290 tr. ; 24 cm
Phụ chú Sách biếu. Đầu trang tên sách ghi Bộ Công Thương
Thuật ngữ chủ đề Thương mại quốc tế-Năng lực cạnh tranh
Môn học Thương mại quốc tế
Tác giả(bs) CN Nguyễn Tuyết Nhung
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(1): 1000028098
000 00000nam a2200000 4500
00158328
00211
004CD2A2067-9567-42DF-845B-D68D341280DC
005201612261630
008130110s2014 vm| vie
0091 0
039|a20161226163008|bvanpth|y20161226162740|zvanpth
082 |a382|bPh 105 H
100|aPhan Ánh Hè
245 |aNâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thương mại quốc tế / |cPhan Ánh Hè, Nguyễn Tuyết Nhung biên soạn
260 |aHà Nội : |bCông Thương, |c2014
300 |a290 tr. ; |c24 cm
500|aSách biếu. Đầu trang tên sách ghi Bộ Công Thương
650 |aThương mại quốc tế|xNăng lực cạnh tranh
690|aThương mại quốc tế
700|aNguyễn Tuyết Nhung
852|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000028098
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/nangcaonangluccanhtranhdn_bocongthuongthumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000028098 Kho đọc Sinh viên 382 Ph 105 H Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét