Sách tiếng Việt
346.07 V 500 Q
Một số vấn đề cơ bản về hợp đồng thương mại đáp ứng các yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế /
DDC 346.07
Tác giả CN Vũ Quang
Nhan đề Một số vấn đề cơ bản về hợp đồng thương mại đáp ứng các yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế / Vũ Quang, Nguyễn Văn Lâm
Thông tin xuất bản Hà Nội : Bách khoa, 2016
Mô tả vật lý 319 tr. ; 27 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Thương mại-Luật Việt Nam
Môn học Luật thương mại Việt Nam
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Lâm
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000028088-90
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000038139-40
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158268
00211
0043E36C746-8885-4E7B-85B3-DB8F74A9122F
005201612271436
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020|a9786049501098
039|a20161227143646|bvanpth|c20161226153212|dvanpth|y20161226111803|zvanpth
082 |a346.07|bV 500 Q
100 |aVũ Quang
245 |aMột số vấn đề cơ bản về hợp đồng thương mại đáp ứng các yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế / |cVũ Quang, Nguyễn Văn Lâm
260 |aHà Nội : |bBách khoa, |c2016
300 |a319 tr. ; |c27 cm
500|aSách biếu
650 |aThương mại|xLuật Việt Nam
690 |aLuật thương mại Việt Nam
700|aNguyễn Văn Lâm
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000028088-90
852|bKho mượn|j(2): 3000038139-40
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/motsovandehopdongtm_vuquangthumbimage.jpg
890|a5|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000028088 Kho đọc Sinh viên 346.07 V 500 Q Sách Tiếng Việt 1
2 1000028089 Kho đọc Sinh viên 346.07 V 500 Q Sách Tiếng Việt 2
3 1000028090 Kho đọc Sinh viên 346.07 V 500 Q Sách Tiếng Việt 3
4 3000038139 Kho mượn 346.07 V 500 Q Sách Tiếng Việt 4
5 3000038140 Kho mượn 346.07 V 500 Q Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Nhận xét