Sách tiếng Việt
320.15 M 458
100 câu hỏi - đáp về biển, đảo :
DDC 320.15
Nhan đề 100 câu hỏi - đáp về biển, đảo : Dành cho tuổi trẻ Việt Nam / Ban Tuyên giáo Trung ương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2013
Mô tả vật lý 254 tr. : Ảnh ; 21 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Biển-Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Đảo-Việt Nam
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(1): 1000028087
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158260
00211
004344FE80A-3B74-47B3-93BD-5A83B67393BB
005201612261041
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20161226104146|zvanpth
082 |a320.15|bM 458
245 |a100 câu hỏi - đáp về biển, đảo : |bDành cho tuổi trẻ Việt Nam / |cBan Tuyên giáo Trung ương
260 |aHà Nội : |bThông tin và Truyền thông, |c2013
300 |a254 tr. : |bẢnh ; |c21 cm
500 |aSách biếu
650 |aBiển|xViệt Nam
650 |aĐảo|xViệt Nam
852|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000028087
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/100cauhoidapvebiendaothumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000028087 Kho đọc Sinh viên 320.15 M 458 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét