Sách tiếng Việt
657.042 Ng 527
Nguyên lý kế toán /
DDC 657.042
Nhan đề Nguyên lý kế toán / Vũ Hữu Đức (chủ biên) và các tác giả khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao Động, 2012
Mô tả vật lý 366 tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Mở Tp HCM.
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Kế toán-Nguyên lý
Môn học Nguyên lý kế toán
Tác giả(bs) CN Vũ Hữu Đức
Tác giả(bs) CN Lê Thị Minh Châu
Tác giả(bs) CN Lý Nguyễn Thu Ngọc
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(1): 1000028086
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158246
00211
004E24007F1-AF08-4B26-85FE-DFC93ADF2199
005201612261008
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20161226100902|zvanpth
082|a657.042|bNg 527
245 |aNguyên lý kế toán / |cVũ Hữu Đức (chủ biên) và các tác giả khác
260 |aHà Nội : |bLao Động, |c2012
300 |a366 tr. ; |c27 cm
500|aĐầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Mở Tp HCM.
500|aSách biếu
650 |aKế toán|xNguyên lý
690 |aNguyên lý kế toán
700 |aVũ Hữu Đức
700|aLê Thị Minh Châu
700|aLý Nguyễn Thu Ngọc
852|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000028086
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/nglyketoan_vuhuuducthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000028086 Kho đọc Sinh viên 657.042 Ng 527 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét