Sách tiếng Việt
658 Tr 312 A
Quản trị học /
DDC 658
Tác giả CN Trịnh Thùy Anh
Nhan đề Quản trị học / Trịnh Thùy Anh, Bùi Thị Quỳnh Ngọc, Lê Khoa Nguyên
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Thống kê, 2013
Mô tả vật lý 308 tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Trường ĐH Mở Tp. HCM.
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Quản trị học
Môn học Quản trị học
Tác giả(bs) CN Bùi Thị Quỳnh Ngọc
Tác giả(bs) CN Lê Khoa Nguyên
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(1): 1000028085
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158245
00211
0041E7F79D4-9106-4317-BD29-532B5217EF0A
005201612261002
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20161226100214|zvanpth
082 |a658|bTr 312 A
100 |aTrịnh Thùy Anh
245 |aQuản trị học / |cTrịnh Thùy Anh, Bùi Thị Quỳnh Ngọc, Lê Khoa Nguyên
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bThống kê, |c2013
300 |a308 tr. ; |c27 cm
500|aĐầu trang tên sách ghi: Trường ĐH Mở Tp. HCM.
500|aSách biếu
650 |aQuản trị học
690 |aQuản trị học
700 |aBùi Thị Quỳnh Ngọc
700 |aLê Khoa Nguyên
852|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000028085
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/qtrihoc_trinhthuyanhthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000028085 Kho đọc Sinh viên 658 Tr 312 A Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét