Sách tiếng Việt
338.544 Đ 312 A
Dự báo trong kinh doanh /
DDC 338.544
Tác giả CN Đinh Bá Hùng Anh
Nhan đề Dự báo trong kinh doanh / Đinh Bá Hùng Anh
Nhan đề khác Business Forecasting
Thông tin xuất bản Tp HCM : Kinh tế, 2015
Mô tả vật lý 519 tr. ; 21 cm
Phụ chú Sách biếu. Bản photo
Thuật ngữ chủ đề Quản trị kinh doanh
Thuật ngữ chủ đề Kinh doanh-Dự báo
Môn học Dự báo trong kinh doanh
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(1): 1000028084
000 00000nam a2200000 4500
00158244
00211
004B09AF0E5-0D9F-4579-8866-25CD53D99131
005201801091525
008130110s2015 vm| eng
0091 0
039|a20180109152539|bvanpth|c20170412145511|dvanpth|y20161226094738|zvanpth
082 |a338.544|bĐ 312 A
100 |aĐinh Bá Hùng Anh
245 |aDự báo trong kinh doanh / |cĐinh Bá Hùng Anh
246|aBusiness Forecasting
260 |aTp HCM : |bKinh tế, |c2015
300 |a519 tr. ; |c21 cm
500|aSách biếu. Bản photo
650 |aQuản trị kinh doanh
650|aKinh doanh|xDự báo
690 |aDự báo trong kinh doanh
852|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000028084
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/dubaotrongkd_dinhbahunganhthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000028084 Kho đọc Sinh viên 338.544 Đ 312 A Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét