Sách tiếng Việt
335.52 T 103
Tài liệu hướng dẫn học tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam :
DDC 335.52
Nhan đề Tài liệu hướng dẫn học tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam : Dành cho sinh viên đại học và cao đẳng không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Trung tâm Lý luận chính trị ĐH Quốc gia Tp. HCM, Khoa Lý luận chính trị Trường ĐH Kinh tế Tp. HCM
Thông tin xuất bản Tp. HCM : ĐH Quốc gia, 2014
Mô tả vật lý 204 tr. ; 21 cm
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: ĐH Quốc gia Tp. HCM. Trường ĐH Kinh tế Tp. HCM. Lưu hành nội bộ.
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Chủ nghĩa Mác - Lênin
Thuật ngữ chủ đề Đảng Cộng sản Việt Nam, đường lối
Môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Địa chỉ Đọc: 1 cuốn
000 00000nam a2200000 4500
00158226
00211
004574771E3-37A7-4B90-B7D8-27479D77E157
005201612231629
008130110s2014 vm| vie
0091 0
039|y20161223162956|zvanpth
082 |a335.52|bT 103
245 |aTài liệu hướng dẫn học tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam : |bDành cho sinh viên đại học và cao đẳng không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / |cTrung tâm Lý luận chính trị ĐH Quốc gia Tp. HCM, Khoa Lý luận chính trị Trường ĐH Kinh tế Tp. HCM
260 |aTp. HCM : |bĐH Quốc gia, |c2014
300 |a204 tr. ; |c21 cm
500|aĐầu trang tên sách ghi: ĐH Quốc gia Tp. HCM. Trường ĐH Kinh tế Tp. HCM. Lưu hành nội bộ.
500|aSách biếu
650 |aChủ nghĩa Mác - Lênin
650 |aĐảng Cộng sản Việt Nam, đường lối
690 |aĐường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
852 |aĐọc: 1 cuốn
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/duongloicmdcsvn_tlhtthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000028083 Kho đọc Sinh viên 335.52 T 103 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào