Sách tiếng Việt
335.52 T 103
Tài liệu hướng dẫn học tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam :
DDC 335.52
Nhan đề Tài liệu hướng dẫn học tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam : Dành cho sinh viên đại học và cao đẳng không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Trung tâm Lý luận chính trị ĐH Quốc gia Tp. HCM, Khoa Lý luận chính trị Trường ĐH Kinh tế Tp. HCM
Thông tin xuất bản Tp. HCM : ĐH Quốc gia, 2014
Mô tả vật lý 204 tr. ; 21 cm
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: ĐH Quốc gia Tp. HCM. Trường ĐH Kinh tế Tp. HCM. Lưu hành nội bộ.
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Đảng Cộng sản Việt Nam, đường lối
Thuật ngữ chủ đề Chủ nghĩa Mác - Lênin
Môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(1): 1000028083
000 00000nam a2200000 4500
00158226
00211
004574771E3-37A7-4B90-B7D8-27479D77E157
005201612231629
008130110s2014 vm| vie
0091 0
039|y20161223162956|zvanpth
082 |a335.52|bT 103
245 |aTài liệu hướng dẫn học tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam : |bDành cho sinh viên đại học và cao đẳng không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / |cTrung tâm Lý luận chính trị ĐH Quốc gia Tp. HCM, Khoa Lý luận chính trị Trường ĐH Kinh tế Tp. HCM
260 |aTp. HCM : |bĐH Quốc gia, |c2014
300 |a204 tr. ; |c21 cm
500|aĐầu trang tên sách ghi: ĐH Quốc gia Tp. HCM. Trường ĐH Kinh tế Tp. HCM. Lưu hành nội bộ.
500|aSách biếu
650 |aĐảng Cộng sản Việt Nam, đường lối
650 |aChủ nghĩa Mác - Lênin
690 |aĐường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
852|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000028083
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/duongloicmdcsvn_tlhtthumbimage.jpg
890|a1|b5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000028083 Kho đọc Sinh viên 335.52 T 103 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét