Sách tiếng Việt
335.4 T 103
Tài liệu hướng dẫn học tập môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin :
DDC 335.4
Nhan đề Tài liệu hướng dẫn học tập môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin : Dành cho sinh viên đại học và cao đẳng không thuộc chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Trung tâm Lý luận chính trị ĐH Quốc gia Tp. HCM, Khoa Lý luận chính trị Trường ĐH Kinh tế Tp. HCM
Thông tin xuất bản Tp. HCM : ĐH Quốc gia, 2012
Mô tả vật lý 215 tr. ; 21 cm
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: ĐH Quốc gia Tp. HCM. Trường ĐH Kinh tế Tp. HCM. Lưu hành nội bộ.
Phụ chú Sách biếu. Bản photo
Thuật ngữ chủ đề Chủ nghĩa Mác - Lênin
Môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(1): 1000028082
000 00000nam a2200000 4500
00158225
00211
00414F1C01C-286C-48C3-B233-FDFF46FA667C
005201612231630
008130110s2012 vm| vie
0091 0
039|a20161223163059|bvanpth|c20161223162558|dvanpth|y20161223162444|zvanpth
082 |a335.4|bT 103
245 |aTài liệu hướng dẫn học tập môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin : |bDành cho sinh viên đại học và cao đẳng không thuộc chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / |cTrung tâm Lý luận chính trị ĐH Quốc gia Tp. HCM, Khoa Lý luận chính trị Trường ĐH Kinh tế Tp. HCM
260 |aTp. HCM : |bĐH Quốc gia, |c2012
300 |a215 tr. ; |c21 cm
500|aĐầu trang tên sách ghi: ĐH Quốc gia Tp. HCM. Trường ĐH Kinh tế Tp. HCM. Lưu hành nội bộ.
500|aSách biếu. Bản photo
650 |aChủ nghĩa Mác - Lênin
690 |aNhững nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
852|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000028082
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/nglycobancnml_tlhtthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000028082 Kho đọc Sinh viên 335.4 T 103 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét