GT,Bài giảng ĐHNT
355
Bài thực hành Quốc phòng an ninh 3 /
DDC 355
Tác giả CN Lê Xuân Tài
Nhan đề Bài thực hành Quốc phòng an ninh 3 / Lê Xuân Tài
Thông tin xuất bản Nha Trang; : ĐH Nha Trang, , 2012
Mô tả vật lý 12 tr.
Tùng thư(bỏ) Giáo trình, bài giảng Trường Đại học Nha Trang
Thuật ngữ chủ đề Quân sự - an ninh
Thuật ngữ chủ đề Quốc phòng
Môn học Giáo dục quốc phòng 3
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
0015814
00214
0047E27812F-39A2-4288-BB1E-342C3AE55214
005201205111451
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a11-May-2012 07:51:12|btrangthuvien
082 |a355
100 |aLê Xuân Tài
245 |aBài thực hành Quốc phòng an ninh 3 / |cLê Xuân Tài
260 |aNha Trang; : |bĐH Nha Trang, , |c2012
300 |a12 tr.
440 |aGiáo trình, bài giảng Trường Đại học Nha Trang
650 |aQuân sự - an ninh
650 |aQuốc phòng
690 |aGiáo dục quốc phòng 3
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/300_khoahocxahoi/350_hanhchinhcong_khoahocquansu/thuc hanh qpan3_le xuan taithumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d33

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét