GT,Bài giảng ĐHNT
664.09
Bao gói thực phẩm /
DDC 664.09
Tác giả CN Nguyễn Hồng Ngân
Nhan đề Bao gói thực phẩm / Nguyễn Hồng Ngân
Thông tin xuất bản Nha Trang; : Đại học Nha Trang, 2016
Mô tả vật lý 340 tr.
Thuật ngữ chủ đề Thực phẩm-Bao gói
Môn học Bao gói sản phẩm
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157844
00214
0041D4EB8E2-0417-4C01-9FEA-4DFAD13CB703
005201612160902
008081223s2016 vm| vi|
0091 0
039|y20161216090245|znguyenloi
082 |a664.09
100 |aNguyễn Hồng Ngân
245 |aBao gói thực phẩm / |cNguyễn Hồng Ngân
260 |aNha Trang; : |bĐại học Nha Trang, |c2016
300 |a340 tr.
650|aThực phẩm|xBao gói
690 |aBao gói sản phẩm
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/baogoithucpham_nguyenhongngan/0page_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét