GT,Bài giảng ĐHNT
664.028
Bài giảng Công nghệ đồ hộp thực phẩm /
DDC 664.028
Tác giả CN Mai Thị Tuyết Nga
Nhan đề Bài giảng Công nghệ đồ hộp thực phẩm / Mai Thị Tuyết Nga
Thông tin xuất bản Nha Trang : ĐH Nha Trang, 2012, 2013, 2014, 2016, 2019
Mô tả vật lý 100 tr.
Mô tả vật lý 117 tr. (Bản cập nhật năm 2014)
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ đồ hộp
Thuật ngữ chủ đề Thực phẩm - Công nghệ đồ hộp
Môn học Công nghệ sản xuất đồ hộp thủy sản
Môn học Công nghệ đồ hộp
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
0015704
00214
00417AA2E08-82D2-4BC2-941F-28DA70603CF1
005201909030946
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20190903094647|bthanhnhan|c20170919145925|dvinhpq|y08-May-2012 01:22:42|ztrangthuvien
082 |a664.028
100 |aMai Thị Tuyết Nga
245 |aBài giảng Công nghệ đồ hộp thực phẩm / |cMai Thị Tuyết Nga
260 |aNha Trang : |bĐH Nha Trang, |c2012, 2013, 2014, 2016, 2019
300|a100 tr.
300|a117 tr. (Bản cập nhật năm 2014)
650 |aCông nghệ đồ hộp
650 |aThực phẩm - Công nghệ đồ hộp
690 |aCông nghệ sản xuất đồ hộp thủy sản
690|aCông nghệ đồ hộp
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/cong nghe dhtp_maithituyetnga_2012thumbimage.jpg
890|a0|b0|c5|d537

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét