Khóa luận
657.4 Ph 104 H
Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hoàng Hải /
DDC 657.4
Tác giả CN Phạm Hoàng Minh Huyền
Nhan đề Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hoàng Hải / Phạm Hoàng Minh Huyền; Võ Thị Thùy Trang: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2016
Mô tả vật lý 80 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Khoa Kế toán - Tài chính. Chuyên ngành Kế toán. Khóa 54
Thuật ngữ chủ đề Kế toán doanh thu
Tác giả(bs) CN Võ Thị Thùy Trang: GVHD
Địa chỉ Kho luận văn(1): 7000002683
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154390
00215
0049FEAEB49-38BD-4DBC-9D4A-2CC5BAF92D3D
005201611211457
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20161121145742|bvanpth|y20161004112649|zvanpth
082 |a657.4|bPh 104 H
100 |aPhạm Hoàng Minh Huyền
245 |aKế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hoàng Hải / |cPhạm Hoàng Minh Huyền; Võ Thị Thùy Trang: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2016
300 |a80 tr. : |bminh họa ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aKhoa Kế toán - Tài chính. Chuyên ngành Kế toán. Khóa 54
650 |aKế toán doanh thu
700 |aVõ Thị Thùy Trang: GVHD
852|bKho luận văn|j(1): 7000002683
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/doan/khoaluan/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/phamhoangminhhuyen_54ktdn/biathumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000002683 Kho luận văn 657.4 Ph 104 H Khóa luận (sinh viên) 1
  1 of 1 
Nhận xét