Khóa luận
597.176 H 531 H
Ứng dụng Gen mã vạch Cytochrome Oxidase Subunit 1 (CO1) của DNA ty thể để phân loại một số loài cá nước ngọt khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên /
DDC 597.176
Tác giả CN Huỳnh Thị Hậu
Nhan đề Ứng dụng Gen mã vạch Cytochrome Oxidase Subunit 1 (CO1) của DNA ty thể để phân loại một số loài cá nước ngọt khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên / Huỳnh Thị Hậu; Vũ Đặng Hạ Quyên: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : ĐH Nha Trang, 2016
Mô tả vật lý 103 tr. ; 27 cm
Tùng thư Viện Công nghệ sinh học và môi trường. Ngành Công nghệ sinh học. Khóa 54
Thuật ngữ chủ đề Cá nước ngọt-Phân loại
Thuật ngữ chủ đề Cá nước ngọt-Đặc điểm sinh học
Tác giả(bs) CN Vũ Đặng Hạ Quyên: GVHD
Địa chỉ Kho luận văn(1): 7000002676
000 00000nam a2200000 4500
00154334
00215
0043E7D9D89-9509-4001-ACE4-4D16BD540BCE
005201611161548
008130110s2016 vm| vie
0091 0
039|a20161116154829|bvanpth|c20161116154804|dvanpth|y20161003155545|zvanpth
082 |a597.176|bH 531 H
100 |aHuỳnh Thị Hậu
245 |aỨng dụng Gen mã vạch Cytochrome Oxidase Subunit 1 (CO1) của DNA ty thể để phân loại một số loài cá nước ngọt khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên / |cHuỳnh Thị Hậu; Vũ Đặng Hạ Quyên: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐH Nha Trang, |c2016
300 |a103 tr. ; |c27 cm
490 |aViện Công nghệ sinh học và môi trường. Ngành Công nghệ sinh học. Khóa 54
650 |aCá nước ngọt|xPhân loại
650 |aCá nước ngọt|xĐặc điểm sinh học
700 |aVũ Đặng Hạ Quyên: GVHD
852|bKho luận văn|j(1): 7000002676
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/doan/khoaluan/500_tunhien_toan/590_dongvathoc/huynhthihau_54cntp/biathumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000002676 Kho luận văn 597.176 H 531 H Khóa luận (sinh viên) 1
  1 of 1 
Nhận xét