Sách tiếng Việt
895.9228 T 400 S
Cà phê cùng Tony /
DDC 895.9228
Tác giả CN Tony Buổi Sáng
Nhan đề Cà phê cùng Tony / Tony Buổi Sáng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, Công ty Trò chơi Giáo dục trực tuyến, 2015
Mô tả vật lý 253 tr. ; 21 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Văn học hiện đại-Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Tản văn
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000028005-7
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000038078-84
000 00000nam#a2200000ui#4500
00153633
00211
0042F532CD1-E86A-4D96-A706-2B6465065719
005201701041531
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20170104153157|boanhntk|c20170104151723|doanhntk|y20160726095513|zngavt
082 |a895.9228|bT 400 S
100 |aTony Buổi Sáng
245 |aCà phê cùng Tony / |cTony Buổi Sáng
260 |aHà Nội : |bLao động, Công ty Trò chơi Giáo dục trực tuyến, |c2015
300 |a253 tr. ; |c21 cm
500|aSách biếu
650 |aVăn học hiện đại|xViệt Nam
650|aTản văn
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000028005-7
852|bKho mượn|j(7): 3000038078-84
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/800_vanhoc_tutuhoc/890_vanhoccacngonngukhac/caphecungtony_tonybuoisang/0page0001thumbimage.jpg
890|c1|d204|a10|b54
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000028005 Kho đọc Sinh viên 895.9228 T 400 S Sách Tiếng Việt 1
2 1000028006 Kho đọc Sinh viên 895.9228 T 400 S Sách Tiếng Việt 2
3 1000028007 Kho đọc Sinh viên 895.9228 T 400 S Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:17-04-2017
4 3000038078 Kho mượn 895.9228 T 400 S Sách Tiếng Việt 4
5 3000038079 Kho mượn 895.9228 T 400 S Sách Tiếng Việt 5
6 3000038080 Kho mượn 895.9228 T 400 S Sách Tiếng Việt 6
7 3000038081 Kho mượn 895.9228 T 400 S Sách Tiếng Việt 7
8 3000038082 Kho mượn 895.9228 T 400 S Sách Tiếng Việt 8
9 3000038083 Kho mượn 895.9228 T 400 S Sách Tiếng Việt 9
10 3000038084 Kho mượn 895.9228 T 400 S Sách Tiếng Việt 10
  1 of 1 
Nhận xét