Luận văn, luận án
639.2 Đ 116 T
Giải pháp quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại đầm Thủy Triều tỉnh Khánh Hòa /
DDC 639.2
Tác giả CN Đặng Ngọc Tính
Nhan đề Giải pháp quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại đầm Thủy Triều tỉnh Khánh Hòa / Đặng Ngọc Tính; Hoàng Hoa Hồng: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2016
Mô tả vật lý 65 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Ngành Khai thác thủy sản. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Nguồn lợi thủy sản-Bảo vệ
Thuật ngữ chủ đề Nghề cá-Quản lý
Tác giả(bs) CN Hoàng Hoa Hồng: GVHD
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000006278
000 00000nam#a2200000ui#4500
00149573
00216
00469018E56-55B2-4191-8871-628DF163AAC4
005201609131433
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20160913143304|bhientrang|y20160603160947|zvanpth
082 |a639.2|bĐ 116 T
100 |aĐặng Ngọc Tính
245 |aGiải pháp quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại đầm Thủy Triều tỉnh Khánh Hòa / |cĐặng Ngọc Tính; Hoàng Hoa Hồng: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2016
300 |a65 tr. : |bminh họa ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Khai thác thủy sản. Luận văn thạc sĩ
650 |aNguồn lợi thủy sản|xBảo vệ
650 |aNghề cá|xQuản lý
700 |aHoàng Hoa Hồng: GVHD
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000006278
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/doan/luanvan/600_khoahocungdung_congnghe/630_nongnghiep_congnghelienhe/dangngoctinh_56ch007/0biathumbimage.jpg
890|a1|c1|d2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000006278 Kho tham khảo (SDH cũ) 639.2 Đ 116 T Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét