Sách tiếng Việt
519 B 510 Tr
Toán kinh tế /
DDC 519
Tác giả CN Bùi Minh Trí
Nhan đề Toán kinh tế / Bùi Minh Trí
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản Hà Nội : Bách Khoa, 2011
Mô tả vật lý 271tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Toán kinh tế
Môn học Toán tài chính
Môn học Kinh tế vi mô
Môn học Kinh tế vĩ mô
Môn học Toán kinh tế 1
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000021350-2
Địa chỉ Kho mượn(12): 3000025511-22
000 00000nam#a2200000ui#4500
00011
0014725
00211
0047D4A6DBC-4AF6-40E8-B7AD-FCF80F4BCBFD
005201709181102
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20170918110223|bvinhpq|c20120323|dtrangadmin|y20111103|zluuyen
082 |a519|bB 510 Tr
100 |aBùi Minh Trí
245 |aToán kinh tế / |cBùi Minh Trí
250 |aTái bản lần thứ 2
260 |aHà Nội : |bBách Khoa, |c2011
300 |a271tr. ; |c24 cm
650 |aToán kinh tế
690 |aToán tài chính
690|aKinh tế vi mô
690|aKinh tế vĩ mô
690|aToán kinh tế 1
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000021350-2
852|bKho mượn|j(12): 3000025511-22
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/500_tunhien_toan/510_toanhoc/toan kinh te_ bui minh tri_001thumbimage.jpg
890|a15|b41|c1|d26
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000025521 Kho mượn 519 B 510 Tr Sách Tiếng Việt 14
2 3000025520 Kho mượn 519 B 510 Tr Sách Tiếng Việt 13
3 3000025519 Kho mượn 519 B 510 Tr Sách Tiếng Việt 12
4 3000025518 Kho mượn 519 B 510 Tr Sách Tiếng Việt 11
5 3000025517 Kho mượn 519 B 510 Tr Sách Tiếng Việt 10
6 3000025516 Kho mượn 519 B 510 Tr Sách Tiếng Việt 9
7 3000025515 Kho mượn 519 B 510 Tr Sách Tiếng Việt 8
8 3000025514 Kho mượn 519 B 510 Tr Sách Tiếng Việt 7
9 3000025513 Kho mượn 519 B 510 Tr Sách Tiếng Việt 6
10 3000025512 Kho mượn 519 B 510 Tr Sách Tiếng Việt 5
  1  2 of 2 
Nhận xét