Sách tiếng Việt
338.5 Ng 527 Th
Bài tập kinh tế học vi mô :
DDC 338.5
Tác giả CN Nguyễn Đại Thắng
Nhan đề Bài tập kinh tế học vi mô : Dành cho sinh viên khối quản trị kinh doanh / Nguyễn Đại Thắng
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : GDVN, 2011
Mô tả vật lý 167 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế vi mô
Môn học Kinh tế vi mô
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000021805-7
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000027027-32, 3000031526
000 00000nam#a2200000ui#4500
00011
0014709
00211
0041E317B26-7FAA-4EC3-A941-FF1A96029DA9
005201305170954
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20130517095307|bvanpth|c20120322|doanhntk|y20120110|zluuyen
082 |a338.5|bNg 527 Th
100 |aNguyễn Đại Thắng
245 |aBài tập kinh tế học vi mô : |bDành cho sinh viên khối quản trị kinh doanh / |cNguyễn Đại Thắng
250 |aTái bản lần thứ 1
260 |aHà Nội : |bGDVN, |c2011
300 |a167 tr. ; |c24 cm
650 |aKinh tế vi mô
690 |aKinh tế vi mô
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000021805-7
852|bKho mượn|j(7): 3000027027-32, 3000031526
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/bt kinh te hoc vi mo_nguyen dai thang_001thumbimage.jpg
890|a10|b452|c1|d84
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000031526 Kho mượn 338.5 Ng 527 Th Sách Tiếng Việt 10
2 3000027032 Kho mượn 338.5 Ng 527 Th Sách Tiếng Việt 9
3 3000027031 Kho mượn 338.5 Ng 527 Th Sách Tiếng Việt 8
4 3000027029 Kho mượn 338.5 Ng 527 Th Sách Tiếng Việt 6
5 3000027028 Kho mượn 338.5 Ng 527 Th Sách Tiếng Việt 5
6 3000027027 Kho mượn 338.5 Ng 527 Th Sách Tiếng Việt 4 Mất đã đền
7 1000021807 Kho đọc Sinh viên 338.5 Ng 527 Th Sách Tiếng Việt 3
8 1000021806 Kho đọc Sinh viên 338.5 Ng 527 Th Sách Tiếng Việt 2
9 1000021805 Kho đọc Sinh viên 338.5 Ng 527 Th Sách Tiếng Việt 1
10 3000027030 Kho mượn 338.5 Ng 527 Th Sách Tiếng Việt 7
  1 of 1 
Nhận xét