Sách tiếng Việt
572 Ph 104 Ch
Hóa sinh học :
DDC 572
Tác giả CN Phạm Thị Trân Châu
Nhan đề Hóa sinh học : Các chất phân tử lớn trong hệ thống sống / Phạm Thị Trân Châu, Đỗ Ngọc Liên, Nguyễn Huỳnh Minh Quyên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2010
Mô tả vật lý 323 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Hóa sinh
Thuật ngữ chủ đề Hóa sinh học
Môn học Hóa sinh học
Môn học Hóa sinh môi trường
Tác giả(bs) CN Đỗ Ngọc Liên
Tác giả(bs) CN Nguyễn Huỳnh Minh Quyên
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000022279-81
Địa chỉ Kho mượn(12): 3000028789-800
000 00000nam#a2200000ui#4500
00011
0014644
00211
00428ECB14E-A1D2-4EA2-9230-16685096BBA3
005201703271352
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20170327135333|boanhntk|c20140328140726|dvanpth|y20111116|zluuyen
082 |a572|bPh 104 Ch
100 |aPhạm Thị Trân Châu
245 |aHóa sinh học : |bCác chất phân tử lớn trong hệ thống sống / |cPhạm Thị Trân Châu, Đỗ Ngọc Liên, Nguyễn Huỳnh Minh Quyên
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2010
300 |a323 tr. ; |c27 cm
650 |aHóa sinh
650 |aHóa sinh học
690 |aHóa sinh học
690|aHóa sinh môi trường
700 |aĐỗ Ngọc Liên
700|aNguyễn Huỳnh Minh Quyên
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000022279-81
852|bKho mượn|j(12): 3000028789-800
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/500_tunhien_toan/570_sinhhoc_khoahocdoisong/hoa sinh hoc cac chat ptu..._pham thi tran chauthumbimage.jpg
890|a15|b210|c1|d86
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000022279 Kho đọc Sinh viên 572 Ph 104 Ch Sách Tiếng Việt 1
2 1000022280 Kho đọc Sinh viên 572 Ph 104 Ch Sách Tiếng Việt 2
3 1000022281 Kho đọc Sinh viên 572 Ph 104 Ch Sách Tiếng Việt 3
4 3000028789 Kho mượn 572 Ph 104 Ch Sách Tiếng Việt 4
5 3000028790 Kho mượn 572 Ph 104 Ch Sách Tiếng Việt 5
6 3000028791 Kho mượn 572 Ph 104 Ch Sách Tiếng Việt 6
7 3000028792 Kho mượn 572 Ph 104 Ch Sách Tiếng Việt 7
8 3000028793 Kho mượn 572 Ph 104 Ch Sách Tiếng Việt 8
9 3000028794 Kho mượn 572 Ph 104 Ch Sách Tiếng Việt 9
10 3000028795 Kho mượn 572 Ph 104 Ch Sách Tiếng Việt 10
  1  2 of 2 
Nhận xét