Sách tiếng Việt
363.7 Ph 513 S
Quy hoạch môi trường /
DDC 363.7
Tác giả CN Phùng Chí Sỹ
Nhan đề Quy hoạch môi trường / Phùng Chí Sỹ, Nguyễn Thế Tiến
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Đại học Quốc gia Tp. HCM, 2014
Mô tả vật lý 291 tr. : Minh họa ; 24 cm
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: ĐHQG Tp. HCM. Viện Môi trường và tài nguyên
Thuật ngữ chủ đề Môi trường-Quy hoạch
Môn học Quy hoạch môi trường
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thế Tiến
Địa chỉ Kho mượn(1): 3000038014
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144884
00211
004209FB29D-CE89-4956-B61B-13CAFA1D8888
005201604221008
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020|a98760473227270
039|y20160422100807|zvanpth
082 |a363.7|bPh 513 S
100|aPhùng Chí Sỹ
245 |aQuy hoạch môi trường / |cPhùng Chí Sỹ, Nguyễn Thế Tiến
260 |aTp. HCM : |bĐại học Quốc gia Tp. HCM, |c2014
300 |a291 tr. : |bMinh họa ; |c24 cm
500 |aĐầu trang tên sách ghi: ĐHQG Tp. HCM. Viện Môi trường và tài nguyên
650 |aMôi trường|xQuy hoạch
690 |aQuy hoạch môi trường
700 |aNguyễn Thế Tiến
852|bKho mượn|j(1): 3000038014
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/anhbia/quyhoachmoitruong_phungchisythumbimage.jpg
890|a1|b6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038014 Kho mượn 363.7 Ph 513 S Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét