Sách tiếng Việt
639.66 Ng 527 Ch
Cua biển :
DDC 639.66
Tác giả CN Nguyễn Chung
Nhan đề Cua biển : Kỹ thuật sinh sản và các hình thức nuôi có hiệu quả kinh tế cao / Nguyễn Chung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nông nghiệp, 2010
Mô tả vật lý 140 tr ; 19 cm
Thuật ngữ chủ đề Cua biển-Kỹ thuật sản xuất giống
Môn học Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000020986-8
Địa chỉ Kho mượn(12): 3000024310-21
000 00000nam#a2200000ui#4500
00011
0014299
00211
0042CC1CA0B-4246-4499-BD4C-782B7BC3062F
005201603091607
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20160309160740|bvanpth|c20120313|dluuyen|y20111013|zluuyen
082 |a639.66|bNg 527 Ch
100 |aNguyễn Chung
245 |aCua biển : |bKỹ thuật sinh sản và các hình thức nuôi có hiệu quả kinh tế cao / |cNguyễn Chung
260 |aHà Nội : |bNông nghiệp, |c2010
300 |a140 tr ; |c19 cm
650 |aCua biển|xKỹ thuật sản xuất giống
690 |aKỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000020986-8
852|bKho mượn|j(12): 3000024310-21
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/630_nongnghiep_congnghelienhe/cua bien_ky thuat sinh san..._ nguyen chung_001thumbimage.jpg
890|a15|b17|c1|d10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000024321 Kho mượn 639.66 Ng 527 Ch Sách Tiếng Việt 15
2 3000024320 Kho mượn 639.66 Ng 527 Ch Sách Tiếng Việt 14
3 3000024319 Kho mượn 639.66 Ng 527 Ch Sách Tiếng Việt 13
4 3000024318 Kho mượn 639.66 Ng 527 Ch Sách Tiếng Việt 12
5 3000024317 Kho mượn 639.66 Ng 527 Ch Sách Tiếng Việt 11
6 3000024316 Kho mượn 639.66 Ng 527 Ch Sách Tiếng Việt 10
7 3000024315 Kho mượn 639.66 Ng 527 Ch Sách Tiếng Việt 9
8 3000024314 Kho mượn 639.66 Ng 527 Ch Sách Tiếng Việt 8
9 3000024312 Kho mượn 639.66 Ng 527 Ch Sách Tiếng Việt 6
10 3000024311 Kho mượn 639.66 Ng 527 Ch Sách Tiếng Việt 5
  1  2 of 2 
Nhận xét