GT,Bài giảng ĐHNT
001.4
Bài giảng phương pháp nghiên cứu khoa học/ Trần Thị Minh Khánh
DDC 001.4
Tác giả CN Trần Thị Minh Khánh
Nhan đề Bài giảng phương pháp nghiên cứu khoa học/ Trần Thị Minh Khánh
Thông tin xuất bản Nha Trang : Trường Đại học Nha Trang, 2016
Mô tả vật lý 50 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khoa học-Nghiên cứu
Môn học Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00142022
00214
0045FE73007-6D90-4888-91D5-6B6DCFADA599
005201603170946
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20160317094601|bngavt|y20160317094107|zngavt
082 |a001.4
100 |aTrần Thị Minh Khánh
245 |aBài giảng phương pháp nghiên cứu khoa học/ Trần Thị Minh Khánh
260 |aNha Trang : |bTrường Đại học Nha Trang, |c2016
300 |a50 tr.
650 |aKhoa học|xNghiên cứu
690 |aPhương pháp luận nghiên cứu khoa học
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/giaotrinh_baigiangtruong/000_tongquat/000_tongquat/phuongphapnghiencuukhoahoc_tranthiminhkhanh/0page_01thumbimage.jpg
890|c1|d67

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét