GT,Bài giảng ĐHNT
340.1
Pháp luật đại cương /
DDC 340.1
Tác giả CN Lê Hoàng Phương Thủy
Nhan đề Pháp luật đại cương / Lê Hoàng Phương Thủy
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, cập nhật 2018
Mô tả vật lý 40 tr.
Mô tả vật lý 253 tr ( cập nhật 2018)
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật
Môn học Pháp luật đại cương
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00142006
00214
004EAAE729E-F394-4076-88AC-00A2CB1FA5D4
005201810050914
008081223scập vm| vie
0091 0
039|a20181005091418|bthanhnhan|c20180628091305|dthanhnhan|y20160317081040|zngavt
082 |a340.1
100 |aLê Hoàng Phương Thủy
245 |aPháp luật đại cương / |cLê Hoàng Phương Thủy
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |ccập nhật 2018
300 |a40 tr.
300|a253 tr ( cập nhật 2018)
650 |aPháp luật
690 |aPháp luật đại cương
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/giaotrinh_baigiangtruong/300_khoahocxahoi/340_luathoc/phapluatdaicuong_lehoangphuongthuy/0page_01thumbimage.jpg
890|c3|d76

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét