Sách tiếng Việt
647.94068 Gi 108
Giáo trình đại cương quản trị khu nghỉ dưỡng /
DDC 647.94068
Nhan đề Giáo trình đại cương quản trị khu nghỉ dưỡng / Hồ Huy Tựu, Lê Chí Công đồng chủ biên và những người khác
Nhan đề khác Basic resort management
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế quốc dân, 2015
Mô tả vật lý 199 tr. ; 24 cm
Phụ chú Đầu trang tài liệu ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Nha Trang. Khoa Kinh tế.
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Khu nghỉ dưỡng-Quản lý
Thuật ngữ chủ đề Quản trị kinh doanh
Môn học Quản trị khu du lịch
Tác giả(bs) CN Hồ Huy Tựu
Tác giả(bs) CN Lê Chí Công
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hồng Đào
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000027951-3
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000037854-60
000 00000nam a2200000 4500
00140845
00211
004D433DEA2-D979-4543-957B-2E8005252B25
005201603091411
008130110s2015 vm| vie
0091 0
039|a20160309141106|bluuyen|y20160105140127|zvanpth
082 |a647.94068|bGi 108
245 |aGiáo trình đại cương quản trị khu nghỉ dưỡng / |cHồ Huy Tựu, Lê Chí Công đồng chủ biên và những người khác
246|aBasic resort management
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế quốc dân, |c2015
300 |a199 tr. ; |c24 cm
500|aĐầu trang tài liệu ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Nha Trang. Khoa Kinh tế.
500|aSách biếu
650 |aKhu nghỉ dưỡng|xQuản lý
650 |aQuản trị kinh doanh
690|aQuản trị khu du lịch
700|aHồ Huy Tựu
700|aLê Chí Công
700|aNguyễn Thị Hồng Đào
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000027951-3
852|bKho mượn|j(7): 3000037854-60
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/640_giachanh_doisonggiadinh/giaotrinhdaicuongquantrikhunghiduong_hohuytuu/0page0001thumbimage.jpg
890|a10|c1|d11|b6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000037854 Kho mượn 647.94068 Gi 108 Sách Tiếng Việt 4
2 3000037860 Kho mượn 647.94068 Gi 108 Sách Tiếng Việt 10
3 3000037859 Kho mượn 647.94068 Gi 108 Sách Tiếng Việt 9
4 3000037858 Kho mượn 647.94068 Gi 108 Sách Tiếng Việt 8
5 3000037857 Kho mượn 647.94068 Gi 108 Sách Tiếng Việt 7
6 3000037856 Kho mượn 647.94068 Gi 108 Sách Tiếng Việt 6
7 3000037855 Kho mượn 647.94068 Gi 108 Sách Tiếng Việt 5
8 1000027953 Kho đọc Sinh viên 647.94068 Gi 108 Sách Tiếng Việt 3
9 1000027952 Kho đọc Sinh viên 647.94068 Gi 108 Sách Tiếng Việt 2
10 1000027951 Kho đọc Sinh viên 647.94068 Gi 108 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét