Sách tiếng Việt
658 G 200 M
Để trở thành nhà quản lý hiệu quả :
DDC 658
Tác giả CN Gerber, Michael E
Nhan đề Để trở thành nhà quản lý hiệu quả : Tại sao các nhà quản lý làm việc kém hiệu quả và làm thế nào để khắc phục? / Michael E. Gerber
Nhan đề khác The E-myth manager
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2008
Mô tả vật lý 227 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Nhà quản lý
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000021149-51
Địa chỉ Kho mượn(17): 3000024879-85, 3000026825-34
000 00000nam#a2200000ui#4500
00011
0014031
00211
0044E3EA15B-1875-47F1-9175-051F0AD72786
005201202201344
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20111220|bvanpth|y20111012|zngavt
082 |a658|bG 200 M
100 |aGerber, Michael E
245 |aĐể trở thành nhà quản lý hiệu quả : |bTại sao các nhà quản lý làm việc kém hiệu quả và làm thế nào để khắc phục? / |cMichael E. Gerber
246 |aThe E-myth manager
260 |aHà Nội : |b Lao động - Xã hội, |c2008
300 |a227 tr. ; |c21 cm
650 |aNhà quản lý
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000021149-51
852|bKho mượn|j(17): 3000024879-85, 3000026825-34
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/de tro thanh nha quan ly hieu qua - m. e. gerber_001thumbimage.jpg
890|a20|b16|c1|d16
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000026834 Kho mượn 658 G 200 M Sách Tiếng Việt 20
2 3000026833 Kho mượn 658 G 200 M Sách Tiếng Việt 19
3 3000026832 Kho mượn 658 G 200 M Sách Tiếng Việt 18
4 3000026831 Kho mượn 658 G 200 M Sách Tiếng Việt 17
5 3000026830 Kho mượn 658 G 200 M Sách Tiếng Việt 16
6 3000026829 Kho mượn 658 G 200 M Sách Tiếng Việt 15
7 3000026828 Kho mượn 658 G 200 M Sách Tiếng Việt 14
8 3000026827 Kho mượn 658 G 200 M Sách Tiếng Việt 13
9 3000026826 Kho mượn 658 G 200 M Sách Tiếng Việt 12
10 3000026825 Kho mượn 658 G 200 M Sách Tiếng Việt 11
  1  2 of 2 
Nhận xét