Sách tiếng Việt
664.7 Tr 121 Tr
Công nghệ bảo quản và chế biến lương thực :
DDC 664.7
Tác giả CN Trần Thị Thu Trà
Nhan đề Công nghệ bảo quản và chế biến lương thực : Tập 1: Bảo quản lương thực / Trần Thị Thu Trà
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản Tp. HCM : ĐHQG Tp. HCM, 2010
Mô tả vật lý 488 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Lương thực - Bảo quản
Thuật ngữ chủ đề Lương thực - Chế biến
Môn học Nguyên liệu thực phẩm và công nghệ sau thu hoạch
Môn học Những biến đổi của thực phẩm trong quá trình chế biến và bảo quản
Môn học Sinh lý nông sản và tổn thất sau thu hoạch
Môn học Sinh lý nông sản và tổn thất sau thu hoạch
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000020267-9
Địa chỉ Kho mượn(12): 3000021919-30
000 00000nam#a2200000ui#4500
00011
0014025
00211
0044EDA0E2A-6AAD-45A1-97C4-81B6D41741CE
005201605061519
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20160506151849|boanhntk|c20160506151044|doanhntk|y20111007|zluuyen
082 |a664.7|bTr 121 Tr
100 |aTrần Thị Thu Trà
245 |aCông nghệ bảo quản và chế biến lương thực : |bTập 1: Bảo quản lương thực / |cTrần Thị Thu Trà
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aTp. HCM : |bĐHQG Tp. HCM, |c2010
300 |a488 tr. ; |c24 cm
650 |aLương thực - Bảo quản
650 |aLương thực - Chế biến
690 |aNguyên liệu thực phẩm và công nghệ sau thu hoạch
690|aNhững biến đổi của thực phẩm trong quá trình chế biến và bảo quản
690|aSinh lý nông sản và tổn thất sau thu hoạch
690|aSinh lý nông sản và tổn thất sau thu hoạch
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000020267-9
852|bKho mượn|j(12): 3000021919-30
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/cn bao quan va cb luong thuc_t1_tran thi thu tra_001thumbimage.jpg
890|a15|b161|c1|d111
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000021930 Kho mượn 664.7 Tr 121 Tr Sách Tiếng Việt 15
2 3000021929 Kho mượn 664.7 Tr 121 Tr Sách Tiếng Việt 14
3 3000021928 Kho mượn 664.7 Tr 121 Tr Sách Tiếng Việt 13
4 3000021927 Kho mượn 664.7 Tr 121 Tr Sách Tiếng Việt 12
5 3000021926 Kho mượn 664.7 Tr 121 Tr Sách Tiếng Việt 11
6 3000021925 Kho mượn 664.7 Tr 121 Tr Sách Tiếng Việt 10
7 3000021924 Kho mượn 664.7 Tr 121 Tr Sách Tiếng Việt 9
8 3000021923 Kho mượn 664.7 Tr 121 Tr Sách Tiếng Việt 8
9 3000021922 Kho mượn 664.7 Tr 121 Tr Sách Tiếng Việt 7
10 3000021921 Kho mượn 664.7 Tr 121 Tr Sách Tiếng Việt 6
  1  2 of 2 
Nhận xét