GT,Bài giảng ĐHNT
657.48
kế toán tài chính 1 /
DDC 657.48
Tác giả CN Mai Diễm Lan Hương
Nhan đề kế toán tài chính 1 / Mai Diễm Lan Hương
Thông tin xuất bản Nha Trang : Trường ĐHNT, 2011
Mô tả vật lý 68 tr.
Tùng thư(bỏ) Giáo trình bài giảng Đại học Nha Trang
Thuật ngữ chủ đề Kế toán tài chính
Môn học Kế toán tài chính 1
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013996
00214
004C7BFF268-07EE-465B-B447-68D71FDD1437
005201308281007
008081223s2011 vm| vi|
0091 0
039|a20130828100641|boanhntk|c17-Jan-2012 07:55:42|dtrangthuvien
082 |a657.48
100 |aMai Diễm Lan Hương
245 |akế toán tài chính 1 / |cMai Diễm Lan Hương
260 |aNha Trang : |bTrường ĐHNT, |c2011
300 |a68 tr.
440 |aGiáo trình bài giảng Đại học Nha Trang
650 |aKế toán tài chính
690 |aKế toán tài chính 1
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/ke toan tc1_ mai diem lan huong_01thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d45

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét