GT,Bài giảng ĐHNT
631.585
Kỹ thuật sản xuất giống và trồng rong biển /
DDC 631.585
Tác giả CN Phùng Thế Trung
Nhan đề Kỹ thuật sản xuất giống và trồng rong biển / Phùng Thế Trung
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2010
Mô tả vật lý 376 tr.
Tùng thư Giáo trình bài giảng trường Đại học Nha Trang
Thuật ngữ chủ đề Rong biển - Kỹ thuật trồng
Môn học Kỹ thuật Nuôi trồng thủy sản
Môn học Công nghệ nuôi trồng thủy sản
Môn học Nuôi trồng thủy sản
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013988
00214
0046FB54E98-DCE2-445E-9B51-A4A75510226D
005201709181434
008081223s2010 vm| vi|
0091 0
039|a20170918143436|bvanpth|c20140410150603|dvanpth|y17-Jan-2012 02:46:54|zluuyen
082 |a631.585
100 |aPhùng Thế Trung
245 |aKỹ thuật sản xuất giống và trồng rong biển / |cPhùng Thế Trung
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2010
300 |a376 tr.
490|aGiáo trình bài giảng trường Đại học Nha Trang
650 |aRong biển - Kỹ thuật trồng
690 |aKỹ thuật Nuôi trồng thủy sản
690|aCông nghệ nuôi trồng thủy sản
690|aNuôi trồng thủy sản
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/630_nongnghiep_congnghelienhe/ky thuat sx va trong rong bien_phung the trung_000thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d101

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét