GT,Bài giảng ĐHNT
006.6
Xử lý ảnh /
DDC 006.6
Tác giả CN Nguyễn Đình Cường
Nhan đề Xử lý ảnh / Nguyễn Đình Cường
Thông tin xuất bản Nha Trang : Trường ĐHNT ;, 2011
Mô tả vật lý 76 tr.
Tùng thư(bỏ) Giáo trình bài giảng Trường Đại học Nha Trang
Thuật ngữ chủ đề Xử lý ảnh
Thuật ngữ chủ đề Máy tính - đồ họa
Từ khóa tự do Xử lý ảnh
Môn học Xử lý ảnh
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013978
00214
0040549EC03-7A96-4C6E-BCD6-D1C20EAD639A
005201201161434
008081223s2011 vm| vi|
0091 0
039|a16-Jan-2012 07:34:50|btrangthuvien
082 |a006.6
100 |aNguyễn Đình Cường
245 |aXử lý ảnh / |cNguyễn Đình Cường
260 |aNha Trang : |bTrường ĐHNT ;, |c2011
300 |a76 tr.
440 |aGiáo trình bài giảng Trường Đại học Nha Trang
650 |aXử lý ảnh
650 |aMáy tính - đồ họa
653 |aXử lý ảnh
690 |aXử lý ảnh
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/000_tongquat/000_tongquat/xulyanh_ nguyendinhcuongthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d4

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét