GT,Bài giảng ĐHNT
639.9
Bài giảng kỹ thuật giống và nuôi giáp xác /
DDC 639.9
Tác giả CN Trần Văn Dũng
Nhan đề Bài giảng kỹ thuật giống và nuôi giáp xác / Trần Văn Dũng, Lục Minh Diệp
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2010
Mô tả vật lý 647 tr
Tùng thư(bỏ) Giáo trình bài giảng trường Đại học Nha Trang
Thuật ngữ chủ đề Giáp xác - Kỹ thuật nuôi
Môn học Sản xuất giống và nuôi giáp xác
Tác giả(bs) CN Lục Minh Diệp
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013960
00214
0041561EA83-6C1A-4337-89AF-CF9246FFF0AB
005201201130858
008081223s2010 vm| vi|
0091 0
039|a13-Jan-2012 01:58:35|bluuyen
082 |a639.9
100 |aTrần Văn Dũng
245 |aBài giảng kỹ thuật giống và nuôi giáp xác / |cTrần Văn Dũng, Lục Minh Diệp
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2010
300 |a647 tr
440 |aGiáo trình bài giảng trường Đại học Nha Trang
650 |aGiáp xác - Kỹ thuật nuôi
690 |aSản xuất giống và nuôi giáp xác
700 |aLục Minh Diệp
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/630_nongnghiep_congnghelienhe/bai giang ky thuat nuoi giap xac_tran van dung_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d83

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét