GT,Bài giảng ĐHNT
664.7
Công nghệ chế biến chè - cà phê - ca cao - hạt điều /
DDC 664.7
Tác giả CN Trần Thanh Giang
Nhan đề Công nghệ chế biến chè - cà phê - ca cao - hạt điều / Trần Thanh Giang
Thông tin xuất bản Nha Trang; : Đại học Nha Trang, 2010, 2015
Mô tả vật lý 119 tr.
Mô tả vật lý 111 tr. ( Bản cập nhật 1.2016)
Mô tả vật lý 115 tr. (Bản cập nhật 12.2016)
Tùng thư(bỏ) Giáo trình bài giảng Đại học Nha Trang
Thuật ngữ chủ đề Cà phê - Công nghệ sản xuất
Thuật ngữ chủ đề Ca cao - Công nghệ sản xuất
Thuật ngữ chủ đề Chè - Công nghệ sản xuất
Thuật ngữ chủ đề Hạt điều - Công nghệ sản xuất
Môn học Công nghệ chế biến chè, cà phê, ca cao, hạt điều và rau quả
Môn học Công nghệ sản phẩm có nguồn gốc thực vật
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013938
00214
004F54AB6B5-96E0-4955-99F3-24A77D0A9840
005201612220933
008081223s2010 vm| vi|
0091 0
039|a20161222093323|bnguyenloi|c20160609074931|dngavt|y11-Jan-2012 09:27:48|zhungbt
082 |a664.7
100 |aTrần Thanh Giang
245 |aCông nghệ chế biến chè - cà phê - ca cao - hạt điều / |cTrần Thanh Giang
260 |aNha Trang; : |bĐại học Nha Trang, |c2010, 2015
300 |a119 tr.
300|a111 tr. ( Bản cập nhật 1.2016)
300|a115 tr. (Bản cập nhật 12.2016)
440 |aGiáo trình bài giảng Đại học Nha Trang
650 |aCà phê - Công nghệ sản xuất
650 |aCa cao - Công nghệ sản xuất
650 |aChè - Công nghệ sản xuất
650 |aHạt điều - Công nghệ sản xuất
690 |aCông nghệ chế biến chè, cà phê, ca cao, hạt điều và rau quả
690|aCông nghệ sản phẩm có nguồn gốc thực vật
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/cong nghe che bien che ca phe ca cao_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c4|d236

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét