GT,Bài giảng ĐHNT
635.8
Kỹ thuật trồng nấm /
DDC 635.8
Tác giả CN Nguyễn Thị Hồng Mai
Nhan đề Kỹ thuật trồng nấm / Nguyễn Thị Hồng Mai
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2010
Mô tả vật lý 75 tr
Tùng thư(bỏ) Giáo trình bài giảng trường Đại học Nha Trang
Thuật ngữ chủ đề Nấm - Kỹ thuật trồng
Môn học Kỹ thuật trồng nấm
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013911
00214
004B09DBC53-6B49-4CE2-9933-6A01F696E637
005201801160914
008081223s2010 vm| vi|
0091 0
039|a20180116091421|bluuyen|c09-Jan-2012 01:53:07|dluuyen
082 |a635.8
100 |aNguyễn Thị Hồng Mai
245 |aKỹ thuật trồng nấm / |cNguyễn Thị Hồng Mai
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2010
300 |a75 tr
440 |aGiáo trình bài giảng trường Đại học Nha Trang
650 |aNấm - Kỹ thuật trồng
690 |aKỹ thuật trồng nấm
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/630_nongnghiep_congnghelienhe/kythuattrongnam_nguyenthihongmai/0biakythuattrongnamthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d52

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét