Khóa luận
658.15 Ng 527 Th
Phân tích tình hình tài chính trong 3 năm 2012 - 2014 và dự báo báo cáo tài chính cho năm 2015 tại Công ty Cổ phần Xây dựng Khánh Hòa /
DDC 658.15
Tác giả CN Nguyễn Thị Thanh Thảo
Nhan đề Phân tích tình hình tài chính trong 3 năm 2012 - 2014 và dự báo báo cáo tài chính cho năm 2015 tại Công ty Cổ phần Xây dựng Khánh Hòa / Nguyễn Thị Thanh Thảo; Chu Lê Dung: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2015
Mô tả vật lý 104 tr. : bảng, biểu đồ ; 27 cm
Tùng thư Khoa Kế toán - Tài chính. Chuyên ngành Tài chính. Khóa 53
Thuật ngữ chủ đề Tài chính-Phân tích
Thuật ngữ chủ đề Tài chính-Quản lý
Thuật ngữ chủ đề Kế toán tài chính
Tác giả(bs) CN Chu Lê Dung: GVHD
Địa chỉ Kho luận văn(1): 7000002560
000 00000nam#a2200000ui#4500
00136515
00215
004B3CD325F-9A74-45CC-9887-D2C391818B19
005201510071603
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20151007160355|bvinhpq|y20150819141720|zhientrang
082 |a658.15|bNg 527 Th
100 |aNguyễn Thị Thanh Thảo
245 |aPhân tích tình hình tài chính trong 3 năm 2012 - 2014 và dự báo báo cáo tài chính cho năm 2015 tại Công ty Cổ phần Xây dựng Khánh Hòa / |cNguyễn Thị Thanh Thảo; Chu Lê Dung: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2015
300 |a104 tr. : |bbảng, biểu đồ ; |c27 cm
490 |aKhoa Kế toán - Tài chính. Chuyên ngành Tài chính. Khóa 53
650 |aTài chính|xPhân tích
650 |aTài chính|xQuản lý
650 |aKế toán tài chính
700 |aChu Lê Dung: GVHD
852|bKho luận văn|j(1): 7000002560
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/doan/khoaluan/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/nguyenthithanhthao_k53/biathumbimage.jpg
890|a1|c1|d62
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000002560 Kho luận văn 658.15 Ng 527 Th Khóa luận (sinh viên) 1
  1 of 1 
Nhận xét